İleti Yönetim Sistemi (İYS) Nedir?

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında yayınlanan yönetmelik kapsamında; pazarlama, promosyon, kampanya, indirim, hediye reklam vb. içerikli ticari iletilerin, alıcının onayı olmadan gönderilemeyeceği, izinli olarak gönderilen iletilerde ise alıcıların ret imkânı olması gerektiği için dijital ortamda alınan bu izinlerin; saklanması, arşivlenmesi, belgelerin güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması, gerektiğinde arşivden çıkarılması ve tüm bu süreçlerin taraflarca kolaylıkla yönetilmesi için İleti Yönetim Sistemi adında ulusal veri tabanı oluşturulmuştur.

Hizmet Sağlayıcıları

 • Arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini yönetebilir.
 • Alıcılara göndereceği ticari elektronik iletiler öncesinde alması gereken izinleri güvenli bir ortamda saklayabilir.
 • İleti Yönetim Sistemi dışında alınan onaylar ve ret bildirimleri, web arayüzü veya teknik entegrasyon ile sisteme iletebilir.
 • İYS’ye iletilen onay ve ret bildirimleri, müşterilerin tüm izin hareketleri, her kanal için ayrı kayıt altında tutarak, günlük raporlayabilir.

İYS Alıcıları

 • Verdikleri izinleri görüntüleme, onaylama ve reddetme imkanı sağlayabilir.
 • İzinsiz gönderimleri şikâyet edebilir.
 • Alıcılar bu izinler için çıkış haklarını diledikleri zaman
 • Alıcılar, ne zaman, nereden, hangi kanal üzerinden (arama, mesaj ve e-posta) hangi Hizmet Sağlayıcı’ nın ticari elektronik ileti göndermesine izin verdiğini
  tek ekrandan görüntüleyebilir ve izinleri ayrı ayrı düzenleyebilir.
 • Ret hakkının kullanıldığı durumlarda uygulamada sağlanan filtre ile iletiler alıcılara gönderilmeyecektir.
 • Verdikleri onaylar için bildirim iletilir, dilerse bu bildirim üzerinden çıkış yapabilirler.

Kamu

 • Ticari iletiler, verilen izinler doğrultusunda, İYS üzerinden kontrol edilerek sadece izin vermiş alıcılara iletilir.
 • İleti şikâyetlerini ve şikâyete konu iznin durumunu görüntüleyebilir.
 • Web sitesi, kısa mesaj numarası ve çağrı merkezi üzerinden hizmet verebilir.
 • Tüm izinleri zaman damgasıyla kayıt altına alır ve güvenli biçimde saklar.
 • Denetleme görevini hatasız ve hızlı yerine getirir.

Firmam için İYS’ye Nasıl Başvurabilirim?

Başvuru yapmak isteyen firmalar MERSİS üzerinden bilgilerini güncelleyerek,

Temel Hizmetler Kullanım Taahhütnamesini e-İmzaları ile onaylamalı ve başvuru işlemlerini tamamlamalıdır.

Alıcı Olarak İzinlerim için İYS’ye Nasıl Başvurabilirim?

Alıcılar; İleti Yönetim Sistemi Web, İleti Yönetim Sistemi Mobil, çağrı merkezi, kısa numara, kısa link ve e-Devlet kapısı üzerinden onay ve ret işlemlerini yönetebilir.

Tüm yöntemler, senkronize olarak diğer platformlarda da güncellenir, alıcılar istedikleri platformdan takip edebilirler.

İYS Hangi Durumlarda Zorunludur? Veya İYS Zorunluluğu Var mıdır?

Sesli arama, e-posta veya sms gibi ticari elektronik ileti gönderen gerçek ve tüzel kişiler İleti Yönetim Sistemi (İYS)'ne kaydolmak zorundadır. Yalnızca sistem üzerinden onayı alınan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilebilir. 1 Eylül 2020 tarihine kadar mevcut izinlerin İleti Yönetim Sistemi üzerine aktarılması gerekmektedir. Bu tarihe kadar aktarılmayan izinler geçersiz sayılacaktır.

İşletmemin birden fazla markası var. Her marka için izin almak zorunda mıyım?

Markalarınızın pazarlama, promosyon, kampanya, indirim, hediye içerikli gönderi iletileri var ise her marka için ayrı ayrı İYS’ye başvuru yapmak zorundasınız.

Bütün şirketler İYS sistemine kayıt olmak zorunda mı yoksa belirli bir personel sayısı ve ciroya ulaşmış firmalar mı?

Ticari ileti gönderen, sektör ve ciro bağımsız tüm firmalar İYS’ye kayıt olmak zorundadır.

İleti Yönetim Sistemi'ne ekleyeceğim izinler hangi verileri içerecektir?

Yükleyeceğiniz izinler sadece şu verileri içerecektir: İletişim adresi (Telefon numarası veya e-posta adresi), İzin tarihi, İletişim kanalı (arama\/mesaj\/e-posta), Alıcı tipi (Bireysel\/Tacir), İzin kaynağı ('1 Mayıs 2015 öncesi', 'ıslak imzalı onay formu', 'web sitesi' vb.)

Elimdeki ret kayıtlarını da 1 Aralık’a kadar İYS’ye aktarmam gerekiyor mu?

Hayır. Sadece onaylı elektronik iletişim adreslerini sisteme yüklemelisiniz. İleti Yönetim Sistemi'nde kaydı bulunmayan elektronik iletişim adresi aynı zamanda ret anlamı taşımaktadır. Ancak 1 Aralık’dan sonra hizmet sağlayıcı, kendisine iletilen ret bildirimlerini üç iş günü içinde İYS’ye bildirmekle yükümlüdür.